Reële kostprijsberekeningen Wmo en Jeugdhulp


Sinds de transitie van de Wmo en de Jeugdhulp kiezen gemeenten vaak voor nieuwe wijzen van bekostiging. Als gevolg daarvan zijn zowel aanbieders als gemeenten kritischer op kostprijzen en kostprijsberekeningen van dienstverlening. Want welke prijs doet recht aan de inspanningen van (zorg)aanbieders?

Hoe komt u tot een goede kostprijsberekening?

Een goede kostprijsberekening start met de vraag welke dienst de gemeente vraagt en wie deze dienst wanneer aan wie onder welke voorwaarden levert.

De volgende vraag is welke methodiek voor kostprijsberekening wordt gevolgd. In de zorg is dit meestal Activity Based Costing, waarbij organisatiekosten zo veel mogelijk worden toegewezen aan activiteiten in het primaire proces.

Gedragen kostprijs(berekening)
Transparantie over de parameters voor de berekening is eveneens van belang. Wanneer gemeenten en zorgaanbieders hierin samen optrekken, verhoogt dit de kans op een gedragen kostprijs(berekening).

Reële kostprijsberekening/onafhankelijke toetsing
Berenschot helpt gemeenten en zorgaanbieders te komen tot een reële kostprijsberekening en/of draagt zorg voor een onafhankelijke toetsing. Hierbij maken wij gebruik van benchmarkgegevens over formatie en kosten van zorgaanbieders én onze kennis en ervaring met de Wmo en de Jeugdhulp. Op basis van eerdere kostprijsberekeningen hebben wij bovendien goed zicht op de reële inschalingen van medewerkers voor verschillende diensten. Tot slot bevatten onze rekenmodellen actuele gegevens uit de meest voorkomende cao’s (Jeugd, VVT, GHZ, GGZ, WMD).

Inschaling medewerkers

Op basis van Activity Based Costing starten we met de inschaling van de medewerkers die de dienst leveren. Dit ziet er inclusief een viertal typen opslagen als volgt uit.

Z&W

Afhankelijk van de aard en omvang van de dienst berekenen wij de opslagen door als percentages of wijzen wij kosten toe aan specifieke diensten (bijvoorbeeld huisvestingskosten bij verblijf).

Meer weten?

Benieuwd welke kostprijzen en tarieven voor uw organisatie reëel zijn? Omdat Berenschot jaarlijks benchmarks in de zorg organiseert, hebben wij als geen ander inzicht in de werkelijke actuele hoogte van de genoemde vier typen opslagen bij (zorg)aanbieders. Bovendien hebben wij vanuit onze ervaring met eerdere kostprijsberekeningen goed zicht op wat reële inschalingen zijn van medewerkers voor verschillende diensten én hebben wij de gegevens van de in de Wmo / Jeugdhulp meest voorkomende cao’s (Jeugd, VVT, GHZ, GGZ, WMD) up-to-date in onze rekenmodellen zitten.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Wine te Meerman via 030-2916803 of w.temeerman@berenschot.nl