Strategie en samenwerking in de zorg


Binnen het huidige Nederlandse zorgsysteem zijn de grenzen tussen disciplines en zorgsoorten vervaagd. Zo maken technologische en zorginhoudelijke ontwikkelingen het steeds beter mogelijk om zorg dicht bij huis te organiseren. Tegelijkertijd vergen sommige zorgvragen een dermate specialistische aanpak dat deze juist geconcentreerd worden.

Op de juiste plek

Zorg op de juiste plek is inmiddels dan ook een gevleugeld begrip, waar Berenschot ook aan heeft mogen bijdragen. Met als gezamenlijk doel: goede samenwerking, waarbij het belang van de patiënt of cliënt vooropstaat én doelmatiger zorg. Innovaties als blockchain, data-analyse en persoonlijke gezondheidsomgevingen helpen bestuurders hun strategische keuzes hier op aan te passen.

Meer informatie?

Benieuwd naar de mogelijkheden van genoemde innovaties voor uw strategische keuzes? Neem dan contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.