Maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken in de zorg


Het zorgveld is continu in ontwikkeling waarbij goede informatiebehoefte rondom zorgbeleid noodzakelijk is. Welke beleidskeuzes moet u maken? En heeft het zorgbeleid het gewenste effect gehad?

Van oudsher voert Berenschot veel beleidsevaluaties en -onderzoeken in de zorg uit voor de rijksoverheid, semipublieke instellingen en brancheorganisaties. Gedegen onderzoek, waarbij wij diepgaande sectorkennis van de zorg combineren met onze expertise op het gebied van onderzoeksmethoden en ‑technieken. Onze ervaring met zorgbeleid beslaat het gehele zorgveld. Zo deden we recentelijk onderzoek naar zorg op de juiste plek, de AMvB reële prijs Wmo 2015 en indicatiestelling onder Waardigheid en Trots.

Wilt u meer weten over strategische beleidskeuzes of meer inzicht in de effecten van uw zorgbeleid? Neem dan contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.