Hospitality quickscan


In de zorg is een groeiende aandacht voor hospitality en cliëntgerichte zorg. Deze aandacht is passend bij de veranderende tijdsgeest waarin cliënt en familie persoonlijke zorg verwachten.

Bij het lezen van online-reviews over uw zorginstelling zal opvallen dat zowel positieve als negatieve commentaren in veel gevallen gaan over de volgende drie punten:

  • Gedrag: flexibiliteit, bejegening, aandacht, inlevingsvermogen, dienstbaarheid en professionaliteit.
  • Fysieke omgeving: netheid, comfort, gevoel van veiligheid en toegankelijkheid
  • Kwaliteit van dienstverlening: onder andere ervaren deskundigheid en beschikbaarheid van zorgverleners.

Het verbeteren van gastvrijheid begint bij inzicht

Het goed managen van deze servicedimensies is de sleutel tot tevreden cliënten en hun naasten. En dit ‘goed managen’ begint bij inzicht in de huidige situatie, bijvoorbeeld: waar zijn de blinde vlekken in de dienstverlening aan uw cliënten?

Om organisaties hierbij te helpen, heeft Berenschot de Hospitality quickscan ontwikkeld. Met deze scan brengen wij het gastvrijheidsniveau van uw organisatie in kaart, bezien vanuit de patiënt, de medewerker en de hospitality-expert. De Hospitality quickscan is feitelijk een nulmeting die de basis vormt voor verdere ontwikkeling van gastvrijheid binnen de organisatie.

Strategisch inzicht in service biedt handvatten voor duurzame verbetering

De resultaten geven u inzicht in de service-aspecten die direct invloed hebben op de cliëntbeleving. Ook stelt het u in staat strategische keuzes te maken over de inrichting van uw diensten.

De resultaten van de Hospitality quickscan bieden bovendien op inspirerende wijzen handvatten voor een goed gesprek over gastvrijheid op afdelingsniveau. In reeds afgeronde trajecten merkten medewerkers op dat zij door het bespreken van de resultaten van de quickscan eindelijk een constructief gesprek hadden gevoerd over hoe zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor cliëntgerichte zorg.

Nadere informatie

Voor meer informatie en referenties kunt u contact opnemen met:

Marie-Jeanne Giesen, MSc
m.j.giesen@berenschot.nl