Wellbeing


Participatiesamenleving, omkering van de zorgpiramide, zelfredzaamheid en samenredzaamheid… Populaire termen die fundamenteel nieuwe verhoudingen tussen individuen, samenleving, overheidsorganisaties, instellingen en bedrijven aanduiden. Veranderende verhoudingen gaan gepaard met andere vormen van organiseren, waarbij ons aller well-being centraal komt te staan.

Hoofdvraag wordt: Wat maakt dat ieders bijdrage van toegevoegde waarde is voor het individu (bijdrage aan eigen geluk) én voor de samenleving? Hoe zorgen we dat individuele bijdragen zowel de individuele- als gezamenlijke weerbaarheid vergroten, zodat we uitdagingen sterker te lijf kunnen gaan?

Dit betekent dat we niet redeneren vanuit  zorgpakketten, maar vanuit gezondheid. Dat we verwarde personen zien, horen en een plek middenin de samenleving bieden. Het betekent dat zowel werk als de beste zorg voor eenieder werkelijkheid is. Dat we vluchtelingen een perspectief geven, ook vluchtelingen die hier tijdelijk verblijven.

Nieuwe uitdagingen zonder standaardantwoorden, waarbij vernieuwende aanpakken onontbeerlijk zijn. Berenschot denkt graag samen met u het slimste pad uit. En het liefst gaan we vervolgens met u oplossingen in de praktijk toetsen.