Ontwikkelen afwegingskader wijkondernemingen


Met het wegvallen van re-integratiebudgetten en een arbeidsmarkt die niet automatisch meer banen “aan de onderkant” oplevert, wordt sociale innovatie een cruciaal thema.

Onze opdrachtgever krijgt vele verzoeken voor financiële ondersteuning van wijkondernemingen en wijkleerbedrijven. Samen met Berenschot is een integraal afwegingskader en de daarbij horende coördinatiestructuur voor de gemeente ingericht, waarbij over domeinen heen is gekeken én de samenwerking met ondernemers nadrukkelijk is gezocht.