Uitvoeringsmodaliteiten in de Wmo


Welke uitvoeringsmodaliteiten zijn er binnen de Wmo en welke optie is dan meest geschikt voor onze regio? Deze vraag stond centraal tijdens een bijeenkomst met wethouders uit een samenwerkingsverband.

Voorbeelden werden gedeeld, evenals conclusies uit knelpunten- en verbetersessies met ketenpartners. Daarnaast werden casussen toegelicht. Een inspirerende sessie met als resultaat een uitvoeringsmodaliteit toegespitst op de regio.