Zelfevaluatie horizontaal toezicht


Onlangs ondertekenden de Nederlandse ziekenhuizen (vertegenwoordigd door de NVZ en de NFU) en Zorgverzekeraars Nederland een intentieverklaring omtrent het uitrollen van horizontaal toezicht voor medisch specialistische zorg. Hun ambitie: 80% van de ziekenhuizen en UMC’s moeten in 2020 zijn ingericht op deze nieuwe manier van toezichthouden, die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Vraagt u zich nu af hoe u echt aan de slag kunt gaan met horizontaal toezicht in de zorg? Of wilt u weten hoe compliant u bent op het gebied van het correct registreren en declareren van zorg? Dat leggen wij u graag uit!

Bij horizontaal toezicht nemen zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van zorguitgaven, waarbij correct registreren en declareren alsmede gepaste inzet van middelen in de zorg centraal staan. Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) zijn ervan overtuigd dat horizontaal toezicht betrokken partijen gaat helpen om zorg zowel efficiënter als effectiever te registreren en declareren. Na enkele pilots gaan dit jaar naar verwachting vijf ziekenhuizen in Nederland over op horizontaal toezicht.

Handvatten compliance

Berenschot heeft in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geïnventariseerd hoe Nederlandse ziekenhuizen hun complianceprogramma op het gebied van correct registreren en declareren van zorg kunnen versterken.

In het rapport over dit onderzoek hebben we concrete handvatten geformuleerd die zijn samengevat in een waaier. Zowel het rapport als de waaier wordt door veldpartijen gewaardeerd vanwege de praktische toepasbaarheid en concrete adviezen.

Om u te helpen met het in kaart brengen van uw registratie- en declaratieproces en de mate van compliance, heeft Berenschot een zelfevaluatie ontwikkeld. Deze evaluatie is beschikbaar voor alle ziekenhuizen en geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn verbeterpunten voor mijn ziekenhuis en hoe kan ik hiermee aan de slag gaan?
  • Welke verbeterpunten kan ik meteen oppakken en geven snel zichtbaar resultaat?
  • Welke verbeterpunten kosten meer tijd en/of geld, maar moeten wel echt opgevolgd worden om mijn complianceprogramma te verbeteren?

De zelfevaluatie biedt u inzicht in hoe compliant u registreert en declareert, zodat u uw ziekenhuis verder kunt ontwikkelen richting horizontaal toezicht. De uitkomsten ondersteunen u in de dialoog met zorgverzekeraars en andere partijen.

Benchmark compliance

Optioneel bieden wij een benchmark correcte registratie en declaratie aan. Door deelname krijgt u inzicht in hoe compliant uw ziekenhuis is in vergelijking met andere ziekenhuizen met betrekking tot het correct registreren en declareren van zorg.

Wilt u stappen zetten om als ziekenhuis compliant te kunnen registreren en declareren? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.


Zie ook