Ziekenhuizen


Op middellange termijn verandert het ziekenhuislandschap fors. Van een kleine negentig ziekenhuizen met een breed aanbod komen er meer gedifferentieerde ziekenhuizen met een meer gefocust aanbod. Andere zullen opgaan in een zorgketen.

In de situatie dat ziekenhuizen worden geconfronteerd met afnemende productie vraagt de interactie met de medisch specialisten, mede als gevolg van de invoering van de integrale bekostiging, meer dan ooit aandacht.

Ziekenhuizen staan op korte termijn voor drie uitdagingen:

  • sturen op evenwichtige exploitatie
  • sturen op transparantie en aantoonbare kwaliteit
  • sturen op doelmatigheid – zinnige en zuinige zorg

Het is een voorwaarde dat de raad van bestuur en medisch specialisten werken met gelijkgerichte doelen. Alleen dan kunnen zij deze uitdagingen het hoofd bieden.

Berenschot ondersteunt ziekenhuizen bij deze en andere uitdagingen met als doel bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland. Daarom heeft Berenschot ondermeer de Benchmark Ziekenhuizen ontwikkeld die voor u in kaart brengt hoe de overhead, het primaire proces en de productiviteit in uw organisatie zich verhouden tot andere vergelijkbare ziekenhuizen. Voor meer informatie over de Benchmark Ziekenhuizen van Berenschot kunt u deze pagina bezoeken.