Benchmark Ziekenhuizen


Overhead: wat is genoeg en wat is teveel? En wat zijn de ‘knoppen’ om daadwerkelijk aan te draaien? Wilt u sturen op deze indicatoren? De Benchmark Ziekenhuizen van Berenschot levert u de relevante informatie!

Met de Benchmark Ziekenhuizen krijgt u glashelder in kaart hoe de overhead, het primair proces en de productiviteit van uw ziekenhuis zich verhouden tot die binnen andere ziekenhuizen. Zo krijgt u op gedetailleerd niveau vergelijkingsinformatie en inzicht in uw eigen verbeterpotentieel. Omdat de focus op de overhead ligt, wordt het voor u mogelijk om onderbouwd en effectief te sturen op uw bedrijfsvoering.

Wat zijn onze referentiegegevens?

Wij beschikken over actuele data van circa 25 algemene ziekenhuizen en besteden continu veel aandacht aan de validatie van de cijfers. Dit doen wij voor elk deelnemend ziekenhuis. Daarmee beschikt Berenschot over de meest betrouwbare database. Wij gebruiken hierbij een uniforme codering gebaseerd op onze doorontwikkeling en actualisering van het ‘NZi-rekeningschema’, die aansluit bij de personele/functie- en kostenontwikkelingen in de ziekenhuissector. Onze toewijzing verifiëren wij in individuele gesprekken met de managers van de ondersteunende diensten en enkele managers uit het primaire proces. De vergelijking is daarmee onderbouwd én heeft draagvlak binnen uw ziekenhuis.

Voor de Benchmark Ziekenhuizen maken wij gebruik van drie referentiegroepen:

  • Referentiegroepen op basis van de omvang van de omzet;
  • Referentiegroepen met opleidingsziekenhuizen/ niet-opleidingsziekenhuizen;
  • Referentiegroepen met één locatie/meerdere locaties;

Desgewenst kunnen wij een specifieke referentiegroep voor u samenstellen.

infographic_organogram_benchmark_ziekenhuizen

Wij nemen u de werklast uit handen

U hoeft zelf geen toewijzingen te doen of vragenlijsten in te vullen. Dat doen wij voor u. Wij vragen u om een uitdraai van uw salaris- of personeelsadministratie en de exploitatie van 2017 en vervolgens wijzen wij de formatie, kosten en opbrengsten toe. Hiermee zorgen we ervoor dat de werklast voor u beperkt blijft.

Waarom meedoen aan de benchmark van Berenschot?

  • De best gevalideerde ziekenhuisbenchmark van Nederland. Onze adviseurs verdiepen zich in de materie om zeker te zijn dat er appels met appels vergeleken worden. Zo weet u zeker dat uw data én die van de referentiegroep kloppen en doen we recht aan de specifieke situaties en nuanceringen van uw ziekenhuis.
  • De enige benchmark die u gedetailleerd inzicht geeft in de overhead, maar ook in het primaire proces en de productiviteit op 104 verschillende rubrieken.
  • Wij nemen u de werklast uit handen. Het aanleveren van een uitdraai van uw salaris- of personeelsadministratie en de exploitatie is voldoende.
  • Duiding van uw uitkomsten door uw formatie en kosten in verband te brengen met werklastbepalende factoren. U krijgt in de individuele rapportage concrete aanbevelingen voor het integraal verbeteren van uw bedrijfsvoering.
  • Een presentatie bij u op locatie waarin uw uitkomsten en aandachtspunten door onze adviseurs worden toegelicht.
  • Persoonlijke ondersteuning door onze adviseurs tijdens het gehele traject.

Meedoen? Schrijf u dan nu in!

Bent u benieuwd hoe uw overhead zich verhoudt tot die van collega-ziekenhuizen? En op welke punten u uw bedrijfsvoering kunt optimaliseren? Meld u dan aan via www.berenschot.nl/benchmarkziekenhuizen. Uiteraard zijn wij ook bereid om u in een gesprek een nadere toelichting te geven op de benchmark.

Meer weten?

Neem voor vragen contact op met Philippe Sprenger of Rika van Scherrenburg via 030 – 2 916 847 of benchmarkziekenhuizen@berenschot.nl


Praktische informatie

Kosten eenmalige deelname: € 16.700,- (excl. 21% btw)

Kosten abonnement (drie deelnames in vijf jaar): € 39.300,- (excl. 21% btw)