Meer informatie over de Benchmark Ziekenhuizen


Overhead: wat is genoeg en wat is teveel? En wat zijn de ‘knoppen’ om daadwerkelijk aan te draaien? Wilt u sturen op deze indicatoren? De Benchmark Ziekenhuizen van Berenschot levert u de relevante informatie!

Wat zijn onze referentiegegevens?

Samen met bijna 450 zorgaanbieders (cure- en care-instellingen) hebben wij Nederlands meest omvangrijke database opgebouwd. Van zo’n 25 ziekenhuizen beschikken wij over actuele data. Bovendien maken wij slim gebruik van open data (denk aan DigiMV, CBS, Zorginstituut Nederland). Op basis van deze omvangrijke en actuele informatie hebben wij normen opgesteld voor een verantwoorde omvang van de overhead. Uniek daarbij zijn onze gedetailleerde overheadgegevens. Onze definities en cijfers op het gebied van overhead zijn de meest gerefereerde, de basis van diverse publicaties en worden landelijk als norm gezien.

Onze data laten voor een ziekenhuis met 1.000 FTE de volgende FTE opbouw zien:

FTE opbouw - ziekenhuizen

Hoe werken wij?

De kern van valide benchmarkonderzoek is dat eenheden worden vergeleken die door alle deelnemers eenduidig worden gemeten. Wij gebruiken hierbij een uniforme codering gebaseerd op het ‘NZi-rekenschema’, die aansluit bij de personele/functie- en kostenontwikkelingen in de ziekenhuissector. Anticiperend op 2020 maken we vanaf dit jaar inzichtelijk hoeveel formatie u en uw collega’s inzetten op de verschillende functies in het primaire proces. Denk bijvoorbeeld aan het noodzakelijke toekomstige onderscheid tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen. Deze benchmark zorgt ervoor dat u ruim op tijd kunt (bij)sturen.

Wij nemen u de werklast uit handen

U hoeft zelf geen toewijzingen te doen of vragenlijsten in te vullen. Dat doen wij voor u. Wij vragen u om een uitdraai uit uw salaris- of personeelsadministratie 2015 of 2016 en vervolgens wijzen wij de functies toe. Hiermee zorgen we ervoor dat de werklast voor u beperkt blijft.

Zorgvuldige verificatie

Na onze toewijzing verifi ëren wij deze in individuele gesprekken met de betrokken managers. Dit zijn de managers van de ondersteunende diensten en enkele managers uit het primaire proces. Dit doen wij voor elk deelnemend ziekenhuis. Zo weet u zeker dat uw data én die van uw referentiegroep klopt en doen we recht aan de specifi eke situaties en nuanceringen van ieder ziekenhuis. De adviseurs van Berenschot lichten de conceptuitkomsten persoonlijk toe en gaan met u in gesprek over de betekenis ervan voor uw organisatie.

Online beschikbaar

De resultaten van onze benchmark zijn voor deelnemers online toegankelijk. Als deelnemer kunt u zelf referentiegroepen samenstellen of vergelijkingen op specifieke onderdelen maken. Deze online-omgeving wordt doorlopend geactualiseerd en blijft een jaar lang beschikbaar.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in de benchmark, meldt u dan hier aan. Als u echter nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.