Meer informatie over de Benchmark Ziekenhuizen


Overhead: wat is genoeg en wat is teveel? En wat zijn de ‘knoppen’ om daadwerkelijk aan te draaien? Wilt u sturen op deze indicatoren? De Benchmark Ziekenhuizen van Berenschot levert u de relevante informatie!

Wat zijn onze referentiegegevens?

Samen met zo’n 450 zorgaanbieders (cure- en care-instellingen) hebben wij Nederlands meest omvangrijke database opgebouwd. Wij beschikken over actuele data van circa 25 algemene ziekenhuizen en besteden continu veel aandacht aan de validatie van de cijfers. Dit doen wij voor elk deelnemend ziekenhuis. Daarmee beschikt Berenschot over de meest betrouwbare database. Zo weet u zeker dat u een zuivere vergelijking krijgt en kunt u gericht sturen op een effectieve bedrijfsvoering.

Voor de Benchmark Ziekenhuizen maken wij gebruik van drie referentiegroepen:

  • Referentiegroepen op basis van de omvang van de omzet;
  • Referentiegroepen met opleidingsziekenhuizen/ niet-opleidingsziekenhuizen;
  • Referentiegroepen met één locatie/meerdere locaties;

Desgewenst kunnen wij een specifieke referentiegroep voor u samenstellen.

Verder maken wij slim gebruik van open data, zoals DigiMV, CBS, Zorginstituut Nederland).

Infographic Organogram Benchmark Ziekenhuizen-page-001

Hoe werken wij?

De kern van valide benchmarkonderzoek is dat eenheden worden vergeleken die door alle deelnemers eenduidig worden gemeten. Tot die eenheden rekenen wij de personele, inhuur-, materiële en uitbestedingskosten. Wij gebruiken hierbij een uniforme codering gebaseerd op onze doorontwikkeling en actualisering van het ‘NZi-rekeningschema’, die aansluit bij de personele/functie- en kostenontwikkelingen in de ziekenhuissector. Onze toewijzing verifiëren wij in individuele gesprekken met de managers van de ondersteunende diensten en enkele managers uit het primaire proces. De vergelijking is daarmee onderbouwd én heeft draagvlak binnen uw ziekenhuis.

Wij nemen u de werklast uit handen

U hoeft zelf geen toewijzingen te doen of vragenlijsten in te vullen. Dat doen wij voor u. Wij vragen u om een uitdraai van uw salaris- of personeelsadministratie en de exploitatie van 2017 en vervolgens wijzen wij de formatie, kosten en opbrengsten toe. Hiermee zorgen we ervoor dat de werklast voor u beperkt blijft.

Meedoen? Schrijf u dan nu in!

Bent u benieuwd hoe uw overhead zich verhoudt tot die van collega-ziekenhuizen? En op welke punten u uw bedrijfsvoering kunt optimaliseren? Meld u dan aan via www.berenschot.nl/benchmarkziekenhuizen. Uiteraard zijn wij ook bereid om u in een gesprek een nadere toelichting te geven op de benchmark.

Meer weten?

Neem voor vragen contact op met Philippe Sprenger of Rika van Scherrenburg via 030 – 2 916 847 of benchmarkziekenhuizen@berenschot.nl