Accelerated Development Cycle | Berenschot

Dienst

Accelerated Development Cycle

Om een wendbare organisatie te creëren die gericht is op continue ontwikkeling van mensen hebben wij een methode ontwikkeld die het leren en ontwikkelen optimaal ondersteunt: de Accelerated Development Cycle (ADC).
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

De snelle veranderingen in onze omgeving vragen om wendbare organisaties en continue ontwikkeling van de mensen die daarin werken. Wellicht bent ook u daarom op zoek naar manieren om het aanpassingsvermogen, de vitaliteit en de inzetbaarheid van uw medewerkers te stimuleren. Om u daarin te faciliteren, hebben wij een laagdrempelige en duurzame manier methode ontwikkeld die het leren en ontwikkelen optimaal ondersteunt: de Accelerated Development Cycle (ADC). Hét programma om de ontwikkeling van uw medewerkers te versnellen in een wendbare organisatie. Want voor iédereen bestaat er een juiste plek, waar werken gelukkig maakt en succes vanzelfsprekend is.

Afgaand op onze jarenlange ervaring met assessment- en ontwikkeltrajecten, is een aantal succesfactoren bepalend voor versnelde persoonlijke en organisatieontwikkeling. Deze succesfactoren vormen de zeven stappen van de ADC.

Koppeling organisatiedoelen en persoonlijke leerdoelen

Door de organisatiedoelen te koppelen aan de ontwikkeldoelen van de deelnemer, gaan deze hand in hand en kunnen mensen zich in hun dagelijks werk verder ontwikkelen. Een belangrijke stap in de ADC is het assessment, dat inzicht biedt in talenten, kwaliteiten en valkuilen – gerelateerd aan de organisatiedoelstellingen. Doordat het assessment in een doorlopende cyclus (‘cycle’) is geplaatst met opvolgende stappen, wordt leren en ontwikkelen onderdeel van het dagelijks werk. De deelnemer wordt uitgedaagd te werken aan de eigen ontwikkeldoelen, hierop te reflecteren en de omgeving te betrekken in het leerproces. Deze aanpak vormt een krachtige boost voor persoonlijke groei en draagt tevens bij aan organisatieontwikkeling!

Zelf de regie in een online platform

Met de ADC bieden we echter veel meer dan een assessment. Het is tevens de start van een ontwikkeltraject waar de deelnemer zelf de regie over voert, met een optimale koppeling naar de praktijk voor het grootste leereffect. Na afronding van het assessment kan de deelnemer inloggen in een persoonlijk online ontwikkelplatform. Hierin kan hij of zij reflecteren op de uitkomsten van het assessment en een digitaal persoonlijk ontwikkelplan (POP) opstellen. Een deelnemer kan eigen leerdoelen opstellen, hier acties aan koppelen, een logboek bijhouden om successen te vieren en leermomenten te noteren, collega’s uitnodigen om kort feedback te geven en de leeropbrengst te evalueren. Dit biedt een prachtige basis voor inspirerende gesprekken over duurzame inzetbaarheid.

Modulair

In overleg met u of de deelnemer is het mogelijk de ADC modulair vorm te geven of zonder assessment de digitale POP in te zetten. Ook kan een deelnemer kiezen voor een ontwikkelgesprek met een van onze psychologen of voor coachingstraject onder begeleiding van een van onze psychologen. Met deze modulaire aanpak kunt u elke ontwikkelvraag op de juiste manier beantwoorden. Met de ADC maken wij elke deelnemer bewust van en enthousiast over zijn of haar talenten én plaatsen wij diens persoonlijke ontwikkeling in de context van de organisatie. Die koppeling draagt bij aan de organisatieontwikkeling en daarmee aan het succes van uw organisatie. Win-win!

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag