Bedrijfsopvolging | Berenschot

Dienst

Bedrijfsopvolging

Over bedrijfsopvolging kunnen ondernemers jarenlang hun hoofd breken. Via assessments en coaching helpen we bij het maken van de juiste keuzes.
Afbeelding - Bedrijfsopvolging

Samen met u als ondernemer, eventuele directieleden en de beoogde opvolger(s) brengen wij de context en het doel van het traject in kaart. Hoe kijkt eenieder tegen de opvolging aan? Welke kwaliteiten worden van de opvolger verwacht? Waar liggen diens aandachtspunten?

Kwaliteiten en ontwikkelopties

In een assessment worden de kwaliteiten van de beoogde opvolger(s) afgezet tegen de benodigde competenties. Sterke en minder sterke kwaliteiten én ontwikkelopties worden zo in kaart gebracht. Onze assessments zijn een verrijkende ervaring voor de opvolgers, waarbij hun zelfinzicht wordt versterkt. Onze ervaring leert dat het opvolgingsmoment binnen een organisatie vaak ook een moment is om de kwaliteiten van andere sleutelfiguren tegen het licht te houden. Dit om te kunnen beoordelen of de totale organisatie klaar is voor de toekomst.

Coachingstraject

Op basis van de bevindingen tijdens het assessment geven we een coachingstraject vorm. Doel is reeds aanwezige kwaliteiten te versterken én aan ontwikkelpunten te werken. De opvolger leert in zijn kracht te gaan staan en minder snel in valkuilen te trappen. Tevens kan coaching helpen de vraag te beantwoorden of de betrokkene klaar is voor de opvolging en daartoe ook gemotiveerd is. Zo niet, dan helpt coaching richting te geven en keuzes te maken voor een alternatief carrièrepad.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag