Serious gaming | Berenschot

Dienst

Serious gaming

In een wereld vol afleiding moeten organisaties steeds meer doen om medewerkers te informeren en te inspireren. Met serious gaming en digitale interactie spelen we hierop in.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Innovatieve virtuele spelomgeving

In serious gaming combineren we allerlei game-elementen zoals storytelling, quiz en competitie met de voordelen van digitale tools (tijd- en plaatsonafhankelijk, schaalbaar, efficiënt) en aantrekkelijk design. In een innovatieve virtuele spelomgeving kunt u groepen medewerkers op een doeltreffende en uitdagende manier testen op kwaliteiten en ontwikkelpunten én deze daadwerkelijk ontwikkelen. Ook kunt u serious gaming inzetten als werving-en-selectietool. Verder is het een effectieve methode om medewerkers te laten meebewegen met organisatieveranderingen.

Learning by doing

Uit onderzoek blijkt dat serious gaming een betere voorspellende waarde heeft dan puur het klassieke sollicitatiegesprek. Ook is aangetoond dat serious gaming effectief is als trainingsmethode. Juist door spelenderwijs de consequenties van vertoond gedrag te ervaren, ontstaat een learning-by-doing effect. Daarnaast motiveert het spelkarakter medewerkers om sneller met actuele organisatiethema's aan de slag te gaan. Dit leidt tot meer plezier in het werk, minder verzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag