Lid raad van toezicht bij Erfgoedhuis Zuid-Holland | Berenschot Search

Lid raad van toezicht bij Erfgoedhuis Zuid-Holland

Vacature

Deel deze vacature

Erfgoedhuis Zuid-Holland ondersteunt, verbindt en inspireert, als ankerpunt binnen het veld van Zuid-Hollandse erfgoedgemeenschappen, gemeenten, historische verenigingen, archieven, musea, scholen, monumentenbeheerders, ondernemers en vrijwilligers. Zo wordt samen zorggedragen voor het rijke erfgoed van Zuid-Holland.

Het toezicht op Erfgoedhuis Zuid-Holland wordt uitgevoerd door de raad van toezicht (RvT). De RvT bestaat uit vijf leden, deskundigen uit het erfgoedveld, met ieder een eigen expertise. De RvT van Erfgoedhuis Zuid-Holland is op zoek naar een betrokken lid met een brede publiek-maatschappelijk scope die met de benoeming bijdraagt aan de complementariteit en diversiteit in de RvT. Specifiek is behoefte aan een lid dat kennis en ervaring meebrengt op het gebied van (materieel en immaterieel) erfgoed in relatie tot de museale wereld, fysieke leefomgeving of tot participatie en diversiteit.


Wat neem je mee?

Naast de specifieke gevraagde expertise gelden voor alle leden de volgende algemene profielkenmerken:

 • hebben sterke affiniteit met de culturele sector in het algemeen en erfgoed in het bijzonder;
 • zijn betrokken en relationeel onafhankelijk en komen tot authentieke en onafhankelijke oordeelsvorming;
 • kunnen een goede balans aanbrengen tussen betrokkenheid en distantie;
 • beschikken over ruime relevante ervaring;
 • denken en werken op strategisch niveau en kunnen vanuit een zekere distantie ontwikkelingen analyseren en beoordelen;
 • hebben inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • zijn integer, van onbesproken gedrag, beschikken over verantwoordelijkheidsgevoel en zijn alert op mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling;
 • zijn maatschappelijk actief, hebben een relevant netwerk en zijn bereid dit in te zetten;
 • beschikken over goede communicatieve en relationele vaardigheden, zijn aanspreekbaar, reflectief en kunnen feedback geven en ontvangen;
 • beschikken over een academisch werk- en denkniveau;
 • zijn bij voorkeur woonachtig in Zuid-Holland.

De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van verlenging voor een tweede termijn van vier jaar.

Leden van de Raad van Toezicht krijgen voor hun werkzaamheden een vergoeding waarvan de hoogte gelijk is aan die van de jaarlijks door de Belastingdienst vastgestelde vrijwilligersvergoeding.


Over Erfgoedhuis

Erfgoedhuis Zuid-Holland zet zich als autonome stichting in voor het behouden, benutten en beleven van het cultureel erfgoed van Zuid-Holland. Bij Erfgoedhuis Zuid-Holland werken ruim 30 medewerkers. Het Erfgoedhuis vormt een scharnierpunt tussen het landelijk beleid en de regionale en lokale ondersteuning en is een kenniscentrum, met expertise en specialisten op alle deelterreinen binnen erfgoed, waaronder archeologie, collectiebeheer, digitalisering, educatie, erfgoedparticipatie en monumentenzorg. De Zuid-Hollandse Monumentenwacht, die ruim 3.000 monumenten monitort en met regelmaat inspecteert, maakt deel uit van de organisatie. In de komende jaren bouwt het Erfgoedhuis Zuid-Holland haar platformfunctie verder uit, om erfgoedparticipatie voor en door álle inwoners mogelijk te maken. Dit vanuit de gedachte dat iedere inwoner in Zuid-Holland recht heeft op waardering, erkenning en bescherming van wat de inwoners of de gemeenschap zelf belangrijk vinden. Dit ‘recht op erfgoed’ schept ruimte om ervoor te zorgen dat iedereen betrokken kan zijn. Hiermee draagt het Erfgoedhuis bij aan een meer inclusieve samenleving in Zuid-Holland.


Geïnteresseerd?

De werving en selectie voor deze procedure wordt begeleid door Berenschot. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan voor 29 september 2023 je motivatiebrief en curriculum vitae via onderstaande solliciteerbutton naar Jolanda Salari en Marion Kortenraij van Berenschot Search.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Jolanda Salari via 06-21 23 41 48 of Marion Kortenraij via 06-11 37 84 88. Zij vertellen je graag meer over de vacature. Marion Kortenraij is in verband met vakantie van 7 tot 28 augustus afwezig.


Selectieprocedure

Geïnteresseerde kandidaten worden na een eerste selectie uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Berenschot in week 40 of 41. Berenschot komt op basis hiervan tot een voordracht van kandidaten voor Erfgoedhuis Zuid-Holland. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de raad van toezicht van Erfgoedhuis Zuid-Holland op maandag 16 oktober. De procedure is gericht op een voordracht tot benoeming van de nieuwe toezichthouder voor 1 januari 2024.

Solliciteer direct

Gelijke kansen voor iedereen. Dat vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij een divers en inclusief personeelsbeleid. Daarmee willen we het beste in elkaar naar boven halen. Juist omdat we allemaal anders zijn. Welke kwaliteiten kun jij toevoegen aan onze organisatie? Solliciteer direct voor de vacature 'Lid raad van toezicht bij Erfgoedhuis Zuid-Holland'.