Lid raad van commissarissen bij Rondom Wonen

Lid raad van commissarissen bij Rondom Wonen

Vacature

Deel deze vacature

Wegens grote aantal binnengekomen sollicitaties, hanteren wij de sluitingsdatum van 1 september voor deze vacature.

Rondom Wonen is een kleinschalige, frisse en ongecompliceerde woningcorporatie in de regio Haaglanden met ruim 2.800 woningen en ander vastgoed. Rondom Wonen wil mensen die het op de gespannen woningmarkt zelf niet goed lukt een betaalbaar huis te vinden, huisvesten in een voor hen geschikte en betaalbare woning in een prettige woonomgeving binnen Pijnacker-Nootdorp.

Bij Rondom Wonen werken in totaal 30 medewerkers. Het MT bestaat, naast de bestuurder, uit de managers Wonen, Vastgoed, Finance & Control en een bestuurssecretaris.

Rondom Wonen is een stichting. Het toezicht op Rondom Wonen wordt uitgevoerd door de raad van commissarissen (RvC). De RvC van Rondom Wonen bestaat momenteel uit vijf leden en vervult naast de rol van toezichthouder ook de rol van adviseur en werkgever van de bestuurder op vakkundige en onafhankelijke wijze. Daarbij wordt de governancecode woningcorporaties gevolgd. Twee leden van de RvC zijn op voordracht van de huurdersvertegenwoordiging benoemd.

Voor Rondom Wonen zoeken we een lid RvC die gemakkelijk verbinding legt met diverse belanghebbenden. Startende toezichthouders die zich willen ontwikkelen in de rol van commissaris worden expliciet uitgenodigd om te solliciteren.


Wie zoeken we?

De RvC van Rondom Wonen is op zoek naar een betrokken commissaris die met zijn of haar benoeming bijdraagt aan de complementariteit en diversiteit in de RvC. Met het vertrek van een van de leden van de RvC per 1 juli 2023 ontstaat een vacature voor een lid RvC.

Je herkent jezelf in de volgende punten:

  • Je hebt een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de volkshuisvesting.
  • Je hebt inzicht in het algemene functioneren van de woning- en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen.
  • Je hebt kennis van bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering.
  • Een financiële en/of juridische achtergrond is een pré.
  • Je weet een goede balans aan te brengen tussen betrokkenheid en distantie.
  • Je bent integer, kunt goed luisteren en bent onafhankelijk.
  • Je denkt en werkt op strategisch niveau en je kunt maatschappelijke trends signaleren die mogelijk impact hebben op de missie, visie en/of strategie van de organisatie en op de volkshuisvestelijke opgave.
  • Je beschikt over goede communicatieve en relationele vaardigheden. Je bent sociaal, aanspreekbaar, reflectief en kan feedback geven en ontvangen.
  • Je hebt affiniteit met de huurders van sociale woningbouw en bent eventueel bereid om de rol van huurderscommissaris op je te nemen.
  • Je beschikt over voldoende tijd voor de werkzaamheden van commissaris en bent bereid deze tijd daaraan te besteden.

De RvC vindt dat diversiteit een betere besluitvorming bevordert. Om die reden nodigen wij nadrukkelijk ook kandidaten uit te solliciteren, die nog niet volledig aan het hierboven geschetste profiel voldoen en/of een multiculturele achtergrond hebben.


Geïnteresseerd?

De werving en selectie voor deze procedure wordt begeleid door Berenschot. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan voor 31 augustus 2023 je motivatiebrief en curriculum vitae via onderstaande solliciteerbutton naar Jolanda Salari en Marion Kortenraij van Berenschot Search.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Jolanda Salari via 06-21 23 41 48 of Marion Kortenraij via 06-11 37 84 88. Zij vertellen je graag meer over de vacature. Marion Kortenraij is tot en met 4 augustus bereikbaar en Jolanda Salari vanaf 7 augustus.


Selectieprocedure

Geïnteresseerde kandidaten worden na een eerste selectie uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Berenschot in week 37 en 38. Berenschot komt op basis hiervan tot een voordracht van kandidaten voor Rondom Wonen. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een pre-assessment en een gesprek met de selectiecommissie in week 40 en 41. De procedure is gericht op een voordracht tot benoeming van de nieuwe commissaris uiterlijk per 1 januari 2024.

Solliciteer direct

Gelijke kansen voor iedereen. Dat vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij een divers en inclusief personeelsbeleid. Daarmee willen we het beste in elkaar naar boven halen. Juist omdat we allemaal anders zijn. Welke kwaliteiten kun jij toevoegen aan onze organisatie? Solliciteer direct voor de vacature 'Lid raad van commissarissen bij Rondom Wonen'.

Download de profielbeschrijving