Twee leden raad van toezicht WIJdezorg | Berenschot Search

Twee leden raad van toezicht WIJdezorg (portefeuille Financiën en strategisch HR)

Vacature
Twee leden raad van toezicht WIJdezorg (portefeuille Financiën en strategisch HR)

Deel deze vacature

Opdrachtgever

WIJdezorg

Sluitingsdatum

09 mei 2021

U het comfort, wij de zorg, daar staat WIJdezorg voor. De kleinschalige zorglocaties zijn altijd dichtbij en bieden bewoners en bezoekers zorg en gezelligheid in een vertrouwde omgeving in het Groene Hart. De organisatie komt graag dicht bij de mensen, met vaste teams en vertrouwde gezichten, zowel in de locaties als in de zorg thuis. Voor WIJdezorg zoeken wij twee nieuwe leden voor de raad van toezicht. Heb jij een vernieuwende kijk op toezichthouden en draag je de ouderenzorg een warm hart toe? Dan is één van deze functies wellicht iets voor jou!

 

Wie zoeken we?

WIJdezorg is een unieke zorgorganisatie met persoonlijke zorg en service voor ouderen met dementie of chronische aandoeningen, verspreid over zeven locaties in het Groene Hart. Het dorpse karakter, de gemoedelijke sfeer, maar ook de kleinschalige en lokale aanpak zijn kenmerkend voor WIJdezorg. De locaties zijn modern, veelal in eigendom en voldoen aan de eisen die overheid en cliënten daaraan stellen. WIJdezorg vindt welzijn en kwaliteit van leven zeer belangrijk en investeert veel in huisvesting. De raad van toezicht bestaat uit zes leden en vervult zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op professionele en onafhankelijke wijze.

De raad van toezicht is op zoek naar twee integrale toezichthouders met gevoel voor ontwikkelingen binnen de zorgsector, die met hun benoeming bijdragen aan de complementariteit en diversiteit in de raad. Met het vertrek van twee leden ontstaan de volgende vacatures:

Lid raad van toezicht, portefeuille Financiën

 • Kennis van en ervaring met financieel-economische vraagstukken.
 • Proactieve houding en scherp oog voor financiële kansen, ontwikkelingen, risico’s en borging.
 • Volwaardig gesprekspartner voor de interne en externe professionals met betrekking tot jaarrekening, begroting, investeringsvoorstellen voor bouwprojecten, fraude, etc.

Deze vacature vraagt om een kritische en oprecht betrokken kandidaat, met een groot analytisch vermogen en uitstekende sociale en financiële vaardigheden. Je bent in staat om terug te blikken en vooruit te kijken, hebt een visie op maatschappelijke ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar financieel-strategische vraagstukken.

Lid raad van toezicht, portefeuille strategisch HR

 • Kennis van strategische HR-vraagstukken en organisatieontwikkeling.
 • Inhoudelijke visie op de toekomst van werk en organisaties.
 • Ervaring als sparringpartner op C-level.

Deze vacature in de raad van toezicht vraagt om een oprecht betrokken kandidaat, die op de hoogte is van toekomstige HR-ontwikkelingen zoals de veranderende arbeidsmarkt. Je bent communicatief vaardig, te karakteriseren als een prettig mens met een frisse blik en beschikt over creatieve en conceptuele denkkracht. Daarnaast kun je verbanden leggen binnen en tussen complexe en gevarieerde organisatie- en HR-vraagstukken.

 

Algemene profielkenmerken

Voor elk lid van de raad van toezicht gelden de volgende algemene profielkenmerken:

 • Heeft een academische achtergrond met bij voorkeur een aantal jaar toezichthoudende ervaring.
 • Heeft een sterke affiniteit met de zorgsector en is in staat om voorstellen rondom wijziging van de dienstverlening en expertise van WIJdezorg te beoordelen.
 • Is betrokken, relationeel onafhankelijk en komt tot authentieke en onafhankelijke oordeelsvorming; brengt goede balans aan tussen betrokkenheid en afstand als toezichthouder.
 • Beschikt over een strategische oriëntatie en organisatiekundige visie met inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen raad van toezicht en raad van bestuur en andere voor de organisatie relevante partijen.
 • Denkt op strategisch niveau en kan van een zekere afstand ontwikkelingen analyseren en beoordelen.
 • Is integer, beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel en is alert op mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling.
 • Bezit goede communicatieve en relationele vaardigheden, is aanspreekbaar, reflectief en kan feedback geven en ontvangen.
 • Beschikt over voldoende tijd voor de werkzaamheden van de raad van toezicht en is bereid deze tijd daaraan te besteden.
 • Draagt cliënten van WIJdezorg een warm hart toe en is verbonden met de omgeving.


Geïnteresseerd?

Is dit de functie waarin jij al je passie, kennis, ervaring en ambitie kwijt kunt? Solliciteer dan voor 9 mei via onderstaande button. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Jolanda Salari, senior managing consultant, bij Berenschot Search via 06 - 21 23 41 48 of met haar collega Marlies Slingerland via 06 - 15 06 71 87. Zij vertellen je graag meer over de vacature. Een uitgebreide profielschets van deze vacature vind je op de website van Berenschot.

Solliciteer direct

Solliciteer direct voor de vacature 'Twee leden raad van toezicht WIJdezorg (portefeuille Financiën en strategisch HR)'.

Bekijk de profielschets