Vice-voorzitter raad van commissarissen bij Wooninc.

Vice-voorzitter raad van commissarissen bij Wooninc.

Vacature

Deel deze vacature

De reactietermijn op deze vacature is verlopen. Wij hebben de vacature gesloten vanwege de vele sollicitanten.


Wooninc. verhuurt zo'n 14.000 woningen, woonwagenlocaties, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in de Metropoolregio Eindhoven. Wonen voor senioren is de specialiteit van Wooninc. en zij noemen zich met trots dan ook dé seniorenhuisvester van de regio. Daarnaast vindt Wooninc. het van belang om huishoudens met hogere inkomens reële kansen te bieden op een passende woning in de vrije sector. Die ambitie maken ze waar via Stayinc. B.V. Bij Wooninc. werken zo’n 140 medewerkers die zich elke dag inzetten om prettig, duurzaam en betaalbaar wonen mogelijk te maken voor hun huurders.

Voor de raad van commissarissen (RvC) van Wooninc. zijn wij op zoek naar een nieuwe vice-voorzitter met een zorgprofiel, die tevens voorzitter is van de remuneratiecommissie.

De RvC houdt toezicht op de algemene gang van zaken en beoordeelt of Wooninc. haar maatschappelijke en volkshuisvestelijke taak uitvoert zonder dat de financiële continuïteit in gevaar komt. Daarnaast functioneert de RvC als sparringpartner en staat zij het bestuur met adviezen terzijde. De RvC bestaat uit ervaren professionals met elk hun eigen disciplines en deskundigheden, die een grote betrokkenheid hebben bij de maatschappelijke missie van Wooninc. De RvC bestaat uit kritische toezichthouders met strategisch inzicht, een analytisch denkvermogen en een goed gevoel voor de verhoudingen met de belangrijkste stakeholders.


Het profiel

Voor deze vacature zijn we op zoek naar een kandidaat die een brede (bestuurlijke) ervaring meebrengt in een eindverantwoordelijke functie bij een maatschappelijke organisatie zoals een zorg- of welzijnsinstelling. Hij of zij heeft kennis van en/of ervaring met wonen en zorg in relatie tot maatschappelijk vastgoed en zicht op actuele sociale maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast neemt hij of zij kennis mee van vraagstukken in het sociaal domein en heeft een visie op netwerksamenwerking in de keten wonen-zorg-welzijn. De ideale kandidaat kan goed luisteren, toont inlevingsvermogen in samenwerking en relaties met partners en heeft een goed gevoel voor verhoudingen en relaties.
De vice-voorzitter heeft tevens de rol van voorzitter van de remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van bestuurder en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
Hij of zij heeft een sterke verbondenheid met de stad en regio Eindhoven en is bij voorkeur woonachtig in het werkgebied. De RvC vergadert in 2024 in principe op dinsdagen.


Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode voor deze positie is vier jaar met een mogelijkheid tot herbenoeming voor één termijn. De honorering van de commissarissen valt binnen de geldende wettelijke kaders en bedraagt voor een lid in 2024 € 18.640,- per jaar.


Geïnteresseerd?

De werving en selectie voor deze procedure wordt begeleid door Berenschot. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan voor 25 november 2023 een motivatiebrief en curriculum vitae via onderstaande solliciteerbutton naar Jolanda Salari van Berenschot Search.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Jolanda Salari via 06-21 23 41 48. Zij vertelt je graag meer over de vacature.

Voor meer informatie, waaronder ook de Toezichtvisie RvC en bestuur, Reglement RvC Wooninc., Statuten Wooninc., Governancecode Woningcorporaties en het Jaarverslag Wooninc. 2022, verwijzen wij je graag naar de website van Wooninc.


Selectieprocedure

Geïnteresseerde kandidaten worden na een eerste selectie uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Berenschot in week 48 en 49. Berenschot komt op basis hiervan tot een voordracht van kandidaten voor de RvC van Wooninc. op 14 december. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de wervings- en selectiecommissie van de RvC in week 2, 2024. In week 4 staat een kennismakingsgesprek met de overige leden van de RvC gepland.

Solliciteer direct

Gelijke kansen voor iedereen. Dat vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij een divers en inclusief personeelsbeleid. Daarmee willen we het beste in elkaar naar boven halen. Juist omdat we allemaal anders zijn. Welke kwaliteiten kun jij toevoegen aan onze organisatie? Solliciteer direct voor de vacature 'Vice-voorzitter raad van commissarissen bij Wooninc.'.

Download de competentielijst en onverenigbaarheden