Voorzitter raad van commissarissen bij Wooninc.

Voorzitter raad van commissarissen bij Wooninc.

Vacature

Deel deze vacature

De reactietermijn op deze vacature is verlopen. Wij hebben de vacature gesloten vanwege de vele sollicitanten.


Wooninc. verhuurt zo'n 11.000 woningen, woonwagenlocaties, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in Metropoolregio Eindhoven. Wonen voor senioren is de specialiteit van Wooninc. en zij noemen zich met trots dan ook dé seniorenhuisvester van de regio. Daarnaast vindt Wooninc. het van belang om huishoudens met hogere inkomens reële kansen te bieden op een passende woning in de vrije sector. Die ambitie maken ze waar via Stayinc. B.V. Bij Wooninc. werken zo’n 140 medewerkers die zich elke dag inzetten om prettig, duurzaam en betaalbaar wonen mogelijk te maken voor hun huurders.

Voor de raad van commissarissen (RvC) van Wooninc. zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter. Een ervaren toezichthouder, strateeg en teamspeler met ervaring in de volkshuisvesting en affiniteit met de terreinen zorg en welzijn. Een voorzitter met bestuurlijke ervaring, maatschappelijke betrokkenheid, een breed netwerk en zicht op de actuele ontwikkelingen in de samenleving.

De RvC houdt toezicht op de algemene gang van zaken en beoordeelt of Wooninc. haar maatschappelijke en volkshuisvestelijke taak uitvoert zonder dat de financiële continuïteit in gevaar komt. Daarnaast functioneert de RvC als sparringpartner en staat zij het bestuur met adviezen terzijde. De RvC bestaat uit ervaren professionals met elk hun eigen disciplines en deskundigheden, die een grote betrokkenheid hebben bij de maatschappelijke missie van Wooninc. De RvC bestaat uit kritische toezichthouders met strategisch inzicht, een analytisch denkvermogen en een goed gevoel voor de verhoudingen met de belangrijkste stakeholders.

Het profiel

De voorzitter van de RvC is een verbinder, gericht op samenwerking en bekend met de plaatselijke en/of regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen. Hij of zij bewaakt het beleid en de (maatschappelijke) doelstellingen uit het ondernemingsplan, stimuleert de discussie en organiseert collegiale besluitvorming. De voorzitter stelt in samenspraak met het bestuur de agenda vast, is gepokt en gemazeld in het leiden van een vergadering en schakelt moeiteloos tussen de RvC en het bestuur. Hij of zij heeft een sterke verbondenheid met de stad en regio Eindhoven en is bij voorkeur woonachtig in het werkgebied. De RvC vergadert in 2024 in principe op dinsdagen.


Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode voor deze positie is vier jaar met een mogelijkheid tot herbenoeming voor één termijn. De honorering van de commissarissen valt binnen de geldende wettelijke kaders en bedraagt voor de voorzitter in 2023 € 26.760,- per jaar.

Geïnteresseerd?

De werving en selectie voor deze procedure wordt begeleid door Berenschot. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan voor 9 november 2023 een motivatiebrief en curriculum vitae via onderstaande solliciteerbutton naar Jolanda Salari van Berenschot Search.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Jolanda via 06-21 23 41 48. Zij vertelt je graag meer over de vacature.

Voor meer informatie, waaronder ook de Toezichtvisie RvC en bestuur, Reglement RvC Wooninc., Statuten Wooninc., Governancecode Woningcorporaties en het Jaarverslag Wooninc. 2022, verwijzen wij je graag naar de website van Wooninc.

Selectieprocedure

Geïnteresseerde kandidaten worden na een eerste selectie uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Berenschot in week 46. Berenschot komt op basis hiervan tot een voordracht van kandidaten voor de RvC van Wooninc. op 23 november. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de wervings- en selectiecommissie van de RvC op 30 november. In week 49 staat een kennismakingsgesprek met de overige leden van de RvC gepland.

Solliciteer direct

Gelijke kansen voor iedereen. Dat vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij een divers en inclusief personeelsbeleid. Daarmee willen we het beste in elkaar naar boven halen. Juist omdat we allemaal anders zijn. Welke kwaliteiten kun jij toevoegen aan onze organisatie? Solliciteer direct voor de vacature 'Voorzitter raad van commissarissen bij Wooninc.'.