Deelname aan FME-onderzoek Smart Working


Nieuwe technologieën, robotisering en digitalisering bieden grote kansen, maar stellen ook eisen aan ondernemingen én medewerkers. Wat komt er op medewerkers af door Smart Working? Wat betekent dat voor hun werk? En wat hebben ze nodig om succesvol te blijven? Dat onderzoeken FME en de branches in samenwerking met Berenschot door middel van een enquête onder medewerkers in de technologische industrie.

De online enquête richt zich op alle medewerkers werkzaam in de technologische industrie. Doel van het onderzoek is een zo compleet mogelijk beeld van de toekomst van werken in de technologische industrie in kaart te brengen.

Wilt u de vragenlijst verspreiden in uw organisatie?

Bent u ook benieuwd naar de mening en beleving van medewerkers omtrent de toepassing van nieuwe technologieën in hun werk? Wilt u uw medewerkers de kans bieden om hun mening te geven?  Vraag dan de link aan en verspreid de enquête binnen uw onderneming.

Sowieso krijgt u dan de rapportage van het onderzoek, met tips om uw medewerkers optimaal voor te bereiden op de digitale transformatie.
Daarnaast kunt u, bij deelname van voldoende medewerkers vanuit uw eigen onderneming,  een bedrijfsspecifieke rapportage ontvangen Hiermee krijgt u inzicht in wat specifiek voor uw onderneming aandachtspunten zijn  om nu en in de toekomst productief te blijven. Deze rapportage bevat ook een benchmark ten opzichte van andere ondernemingen in de technologische industrie.
Voor een bedrijfsspecifieke rapportage hebben we een aantal gegevens van uw onderneming nodig. U ontvangt dan een unieke link naar de enquête.  Deze kunt u vervolgens zelf verspreiden in uw onderneming. Medewerkers die de enquête invullen, maken kans op een IPad of een VVV-bon ter waarde van € 25,- of € 100,-.

Wilt u de vragenlijst zelf invullen?


Werkt u in de technologische industrie en wilt u de enquête zelf invullen? U kunt via deze link de enquête openen.

De resultaten van het onderzoek worden begin 2018 gepubliceerd. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op Fme.nl/medewerkersaanhetwoord.