1-meting Directies Communicatie Rijksoverheid


Berenschot kreeg vanuit de Voorlichtingsraad (VoRa) de opdracht om een ‘bestandsopname' uit te voeren. Daarin worden de positie die directies Communicatie nu innemen op weg naar de ideale directie in kaart gebracht. In 2003 is de kwantitatieve stand van zaken op de directies communicatie al eerder onderzocht: de zogeheten 0-meting. Deze meting functioneerde om die reden als 1-meting.

De gedeelde visie op de ideale directie Communicatie van de Secretarissen-generaal bevatte een aantal hoofdkenmerken. Om de directies te ‘ijken' op hun weg naar het ideale model zijn deze kenmerken voor de bestandsopname door Berenschot vertaald in een zevental dimensies. Door de dimensies van de ideale directie Communicatie te operationaliseren tot een aantal indicatoren die gezamenlijk een dimensie vertegenwoordigen is een vragenlijst opgesteld. Per departement zijn de directeur Communicatie, de Secretaris-Generaal en een Directeur-Generaal/Beleidsdirecteur benaderd om deze vragenlijst in te vullen. Aangevuld met een diepte-interview met de bovengenoemde respondenten en documentenanalyse ontstaat een beeld van Rijksbrede en departementale prestaties op de 7 dimensies.

De resultaten van dit onderzoek leveren informatie en handvatten voor de verdere vormgeving van een stappenplan. De doelstelling is om de elementen uit een gedeelde visie op de ideale directie Communicatie in 2013 te realiseren.


Zie ook