Amsterdam West

Gepubliceerd op 14 september 2011

Naar aanleiding van de fusie van de 4 stadsdelen Bos en Lommer, de Baarsjes, Oud-West en Westerpark tot Amsterdam West zocht het stadsdeel naar een manier waarop de krachten in de verschillende wijken behouden en zichtbaar konden blijven in de nieuwe organisatie.

Wij hebben voor 10 wijken een wijkscan gemaakt, waarin we met betrokkenen de krachten en kansen van de wijken hebben geïnventariseerd. Daarna hebben we een Alliantiefabriek georganiseerd waarin belangrijke partijen uit het nieuwe stadsdeel met elkaar nieuwe allianties zijn aangegaan. Vanuit Berenschot hebben wij vervolgens geholpen met het in de benen helpen van de allianties, door een aantal te begeleiden en een follow up bijeenkomst te organiseren waarin de allianties verder werden verrijkt en versterkt.