ASR Nederland – Talent Ontwikkel Programma


Het Talent Ontwikkel Programma (TOP) is een traineeship voor afgestudeerde hbo'ers en is in september 2007 gestart met de eerste lichting trainees. TOP is in de eerste plaats een traineeprogramma, waarin training ‘on the job' centraal staat. De Master of Science aan de Universiteit van Amsterdam (1 dag per week) richt zich op het verbreden/verdiepen van de kennis op bedrijfskundig gebied. Daarnaast nemen de trainees binnen ASR Nederland deel aan diverse vaardigheidstrainingen, workshops over persoonlijke groei en hebben ze intervisiebijeenkomsten.

Aangezien het traineeship gekoppeld is aan de studie bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam, start het programma maar een keer per jaar in september.

De selectie van de trainees is elk jaar zeer uitgebreid. ASR Nederland en Berenschot hebben gezamenlijk het selectieproces voor 2008 en 2009 opgezet en uitgevoerd.

Voor de selectie in 2009 hebben we voor het eerst in overleg met Berenschot gekozen om alle kandidaten na een eerste selectie op cv en harde criteria, een onlinecapaciteitentest te laten maken. Deze bestond uit drie onderdelen (numeriek, verbaal en inductief). Wij willen graag dat onze trainees over bepaalde capaciteiten beschikken, zodat ze een grotere kans maken om zowel het traineeship als de studie succesvol af te kunnen ronden. Voordeel van deze test is dat de kandidaten deze kunnen uitvoeren waar en wanneer ze willen, omdat de test online gemaakt kan worden. Vanuit Berenschot krijgen de kandidaten hun inlogcodes en toelichting gemaild.
De kandidaten met goede testresultaten, hebben wij vervolgens uitgenodigd voor een eerste gesprek. Na het interview hebben de kandidaten die een positieve indruk hebben achtergelaten een verificatietest gemaakt om te verifiëren of de eerste testuitslag correct was. Op die manier was het voor de kandidaat niet nodig om meerdere malen bij ons langs te komen voor de tests en het gesprek. We hebben hier bewust voor gekozen zodat we de kandidaten daarin tegemoet konden komen, maar ook zodat wijzelf het proces zo efficiënt mogelijk konden inrichten. Vanuit de kandidaten hebben we positieve reacties gekregen op de capaciteitentests. Ze vonden de tests anders dan de meeste die ze elders of online wel eens gemaakt hadden en vonden het vaak echt leuk om de capaciteitentest te maken. Ook wij waren erg blij met deze oplossing.

Het instrument OPQ (persoonlijkheidsvragenlijst) hebben wij tevens toegepast in de selectie. De kandidaten die geselecteerd waren voor de selectiedag/assessmentdag hebben voorafgaand aan deze dag de OPQ online ingevuld. Het persoonlijkheidsprofiel wat daaruit naar voren komt, werd op de selectiedag met een adviseur van Berenschot besproken. De meeste reacties waren ‘heel herkenbaar' en ‘bijna eng hoe goed het overeenkomt'. Positieve ervaringen dus en van toegevoegde waarde tijdens de selectie.


Zie ook