Assessments als project bij ministerie

Gepubliceerd op 13 juli 2011

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zocht een partner die in een tijdsbestek van vier weken negentig assessment centers kon uitvoeren. Zestig ervan stonden in het teken van management development en dertig betroffen selectievraagstukken voor het hoogste niveau binnen de organisatie.

Online dienstverlening

Berenschot formeerde binnen een week een ervaren projectteam. Een projectmanager zorgde voor een goede informatievoorziening en droeg zorg voor de aansturing, organisatie en eenduidigheid en kwaliteit van het gehele project. 'Met de toevoeging van een projectmanager loopt een project als een geoliede machine,' aldus Peter Edelman, verantwoordelijk voor Assessment Projecten binnen Berenschot.

Een deel van het programma werd via B-online, de online assessmentdienstverlening van Berenschot, vooraf aangeboden aan de kandidaten. BuZa had bij dit project de keus voor assessments op eigen locatie of bij Berenschot. Het ministerie gaf de voorkeur aan het kantoor van Berenschot, waar de overige tests, interviews, cases en rollenspellen werden uitgevoerd onder begeleiding van een team ervaren psychologen. Onze kracht schuilt in de combinatie van ruime vakinhoudelijke expertise en management van projecten,' aldus Edelman. 'Daarmee vormen we een goede gesprekspartner en linking pin tussen opdrachtgever en eigen organisatie.'

Herkenbaarheid en concretisering

Het omvangrijke project moest onder grote tijdsdruk gerealiseerd worden, wat flexibiliteit, creativiteit en professionaliteit vereiste. 'Berenschot heeft goede nota genomen van de specifieke wensen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en deze goed geïncorporeerd in de afgenomen assessments,' aldus MarionDerckx, hoofd Personeels- en Management Advies (Posten). 'De assessments leiden tot een hoge mate van herkenbaarheid binnen de organisatie en vaak tot concretisering van punten die wel vermoed en gevoeld werden, maar tot nog toe moeilijk konden worden geduid door P&O.'

Het ministerie benoemde tevens het nut op de langere termijn. 'Discussies over verdere aanscherping van het instrumentarium worden ter zake kundig gevoerd en aanbevelingen worden opgevolgd,' zegt Derckx. 'Het ministerie heeft er alle vertrouwen in dat het gehanteerde instrumentarium de komende jaren nog verder aan bruikbaarheid zal winnen.'


Zie ook