Tags

Procesbegeleiding en advisering gebiedsontwikkeling Aviolanda

Gepubliceerd op 26 juni 2014

Het gebied rondom de vliegbasis in Woensdrecht wil zich profileren als Maintenance Valley met economische activiteiten op het vlak van hoogwaardig onderhoud in de luchtvaart. Tegelijkertijd wil het een aantrekkelijke omgeving zijn voor mens, bedrijf én natuur. In opdracht van de programmaorganisatie Aviolanda heeft Berenschot de afgelopen jaren verschillende werkzaamheden verricht voor de betrokken partijen.

De advisering over het procesontwerp, de opzet van de organisatie, het uitwerken van innovatieve financieringsinstrumenten en het opstellen van gebiedsontwikkelingsplannen waren hier onderdeel van. In 2012 was Berenschot betrokken bij de herstructurering van een deel van het Defensieterrein, waarbij Berenschot een marktanalyse heeft uitgevoerd en een gebiedsontwikkelingsplan heeft opgesteld in een complex krachtenveld. In dit gebiedsontwikkelingsplan staat organische en vraaggestuurde gebiedsontwikkeling centraal.


Zie ook