Tags

Bepaling ondernemingsstrategie technische groothandelsonderneming


Berenschot is door een technische groothandelsonderneming gevraagd om de mogelijkheden aan te geven om een top 3-speler te worden waarbij substantiële en structurele verbeteringen in de bedrijfsvoering moesten worden doorgevoerd.

De groothandelsonderneming werd geconfronteerd met stagnerende markten en in de loop der jaren was haar productaanbod enorm uitgewaaierd. Dit leidde tot urgentie in het opnieuw bepalen van de koers van de onderneming. De nieuwe strategie moest al op korte termijn positieve resultaten geven om een aantrekkelijke concurrentiepositie voor de handelsonderneming te borgen. Berenschot werd gevraagd om te ondersteunen bij het bepalen van de ondernemingsstrategie, het operationeel verbeterplan en bij begeleiding van de uitvoering ervan.

Na toepassing van de Berenschot-groothandelbenchmark kon in twee weken worden vastgesteld op welke gebieden er sprake was van under-performance. In de daarop volgende verdiepingsbijeenkomsten met het management van de groothandelsonderneming, zijn de verbeteringen in de verschillende deelgebieden verder uitgewerkt. Uitvoerige analyse bracht in beeld waar het geld werd verdiend en waar potentie in de markt lag. Parallel hieraan zijn alle deelgebieden van de bedrijfsvoering afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang beoordeeld, en zijn potentiële efficiëntieverbeteringen vastgesteld. Beide analyses vormden input voor het businessplan voor de technische groothandelsorganisatie, waarin de koers voor de komende vijf jaar werd uitgezet.

De gewenste bijsturing in de markt, productfolio, klantenbenadering en merkpositionering zijn uitgewerkt en geïntroduceerd. Mogelijkheden voor uitbesteding en concentratie van activiteiten/bewerkingen zijn aangegeven en opgevolgd. Een breed gedragen verbeterplan voor de hele onderneming is hiermee beschikbaar gekomen. Na invoering van alle veranderingen kon het management halverwege de looptijd van het businessplan vaststellen dat de doelstelling om te groeien tot top 3-speler in Nederland was gehaald