Onderzoek en advies structuur en besturing zorginstelling


Een recente fusie, het vertrek van de medisch directeur, veranderende wet- en regelgeving en behoefte aan meer samenwerking met collega-instellingen. Dat waren de redenen voor een revalidatie-instelling om Berenschot in te schakelen voor evaluatie en advies aangaande de vernieuwing van hun structuur en besturing.

De evaluatie bestond uit de analyse van een groot aantal beleidsdocumenten en een reeks interviews over de volle breedte van de organisatie. Het uiteindelijke advies kwam tot stand op basis van enkele tussentijdse terugkoppelingen aan de RvB, het MT en de RvT. Vertrekpunt daarbij was een door Berenschot opgesteld procesmodel van de instelling. Daarna werd aandacht besteed aan de positionering van de kernprocessen in de organisatiestructuur alsmede aan de positionering van het onderdeel onderwijs & onderzoek, de medisch ondersteunende diensten en de aanvullende diensten. Op basis van de structuur met drie divisies die hieruit resulteerde, bracht Berenschot een advies uit over de topstructuur, verantwoordelijkheidsverdeling en besturingsmechanismen. Tot slot werd in het advies aandacht besteed aan de invulling van duaal management binnen de divisies.