Citymarketing en evenementenbeleid Goes


In 2009 kreeg Berenschot van de gemeente Goes opdracht om een merk en een citymarketingstrategie op te stellen. Het doel hiervan is focus en synergie aan te brengen in de promotie en marketing van de Goes. Daarbij is Berenschot ook gevraagd de citymarketingstrategie door te vertalen naar het evenementenbeleid van de gemeente en te adviseren over de organisatie en financiering van de citymarketing.

Tijdens het proces met de partijen in de stad bleek dat de opgave van de stad lag op het gebied van werkgelegenheid: het aantrekken en vasthouden van werknemers en werkgelegenheid in tijdens van ontgroening en vergrijzing. De combinatie van het feit dat Goes het economisch knooppunt van Zeeland is en de mogelijkheid om er stads te wonen in een landelijke omgeving geven Goes onderscheidend vermogen. Goes, het goede werken! De kwaliteiten van het historisch centrum, het prima winkelaanbod en de watersportfaciliteiten nabij zijn voor Goes niet onderscheidend maar vormen een uitstekend basisassortiment.

In het verlengde van deze strategie heeft Berenschot ook geadviseerd over de organisatie van citymarketing. Er is gekozen voor een vorm van publiek-private samenwerking, met een klein bureau en werkgroepen waar partijen op terrein van wonen en werken bij kunnen aansluiten. Ook de organisatie van evenementen wordt hierin geïntegreerd.