Coachen in het coachen bij SNS-IT


Groei en ontwikkeling staan hoog in het vaandel bij SNS IT. Het bedrijf investeert in talenten van medewerkers, en daagt hen uit het beste uit zichzelf te halen. De MT-leden leveren daaraan een actieve bijdrage door veertig leidinggevenden en senior medewerkers van de organisatie te coachen. Ieder MT-lid deed dat naar eigen inzicht en ervaring. Daarom wilde SNS IT de coaching professionaliseren.

Professionele aanpak

Berenschot organiseerde drie workshops van een halve dag. Daarin kwamen praktische handvatten en adviezen aan bod voor coachend leidinggeven. De MT-leden kregen inzicht in hun eigen deskundigheid. En de mogelijkheid die verder te ontwikkelen. Het resultaat?

  • Professionele coachingsaanpak door de MT-leden.
  • Eenduidige en heldere inrichting van coaching binnen SNS IT.
  • Bewuster benutten van elkaars kwaliteiten. Onder andere door de eigen beperkingen te onderkennen.
  • Een positieve bijdrage aan de teambuilding van het MT als geheel.

Praktijkcases

Ad Nuijten, consultant bij Berenschot: ‘In alle workshops stond het thema coaching centraal. De precieze inhoud werd gaandeweg ingevuld. Dit op basis van de voortgang van de deelnemers en hun eigen behoeften na afloop van een sessie. Waar mogelijk hebben we praktijkcases van SNS IT gebruikt om de theorie te illustreren. En daarin met en van elkaar te leren.'

Leren coachen

De workshops behandelden verschillende elementen:

  • Verschillen onderkennen tussen coachen als leidinggevende en coachen als coach. En daaraan consequenties verbinden.
  • Do's, don'ts en valkuilen in coaching demonstreren en bespreken. Onder meer aan de hand van eigen voorbeelden.
  • Basisvaardigheden oefenen. Zoals contracteren, gespreksvaardigheden, omgaan met weerstand, geven van feedback.
  • Inzicht bieden in de sterkte en zwakte van ieders persoonlijke stijl. Door bewustwording van de eigen drijfveren, kwaliteiten en beperkingen.

Betere verstandhouding in het MT

Alexander Baas, directeur SNS IT: 'Dankzij de sessies konden we onze coachingsvaardigheden professionaliseren. In korte tijd hebben we de do's en don'ts van coaching geleerd. Dankzij professionals van Berenschot die duidelijk dicht bij de materie stonden. We kregen in ons MT een betere verstandhouding door de gekozen werkvormen. De sessies hebben ons veel energie gegeven. Daarom wilde iedereen in ons MT de bijeenkomsten met een open agenda voortzetten. Onder leiding van de consultants van Berenschot.'