Commissie Leers


De Commissie Leers heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van onderwijs binnen het HBO, met name bij Hogeschool InHolland.

De commissie is ingesteld naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant waarin werd beschreven dat langstudeerders op een gemakkelijke wijze aan hun diploma zouden zijn gekomen. De belangrijkste conclusie was dat er geen aanwijzingen waren van diplomafraude. Wel werd geconcludeerd dat docenten die betrokken waren bij het afstuderen van langstudeerders, erg veel ruimte hadden gekregen en genomen zonder dat er rekenschap werd afgelegd. Daardoor was een fraudegevoelige situatie ontstaan. Berenschot leverde de secretaris van de Commissie Leers en verrichtte de onderzoeksactiviteiten. Ook concludeerde de Commissie Leers dat de Onderwijs- en examenregeling (OER) van de hogeschool InHolland niet voldeed aan de geldende wet- en regelgeving. Berenschot maakte naar aanleiding hiervan een OER-scan. Deze maakt inzichtelijk op welke punten niet werd voldaan aan wet- en regelgeving.