Duurzame Inzetbaarheid in praktijk

Gepubliceerd op 21 mei 2013

Op dit moment (voorjaar 2013) gebruiken we de procesaanpak van Berenschot voor Duurzame Inzetbaarheid bij het project Duurzaam Meedoen in de Metalektro. In dit artikel leest u meer over dit project.

In 2009-2010 zijn er bij zes pilotorganisaties vergelijkbare projecten met de titel 'Levensfasebewust personeelsbeleid' geweest. Bij deze pilotbedrijven zijn op basis van de procesaanpak concrete handvatten en instrumenten ingezet waardoor de inzetbaarheid van medewerkers is vergroot. Het rapport is te lezen via de link aan de rechterkant. Vanwege het succes van het project hebben sociale partners in de Metalektro besloten deze pilots op te schalen naar 25 bedrijven in Nederland. Het is een gevarieerde groep van bedrijven die allen de urgentie van duurzame inzetbaarheid erkennen, maar op weg geholpen willen worden met concrete handvatten. Dat is wat wij doen tijdens dit project.

Kansen en knelpunten

Duurzame Inzetbaarheid is een breed thema. Een zorgvuldige analyse is daarom een belangrijk begin. Organisaties zijn ambitieus en willen graag talrijke onderwerpen en maatregelen inzetten om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. De kracht van de analyse ligt in het identificeren van urgente knelpunten en kansen voor inzetbaarheid. Wat daarbij helpt is de benchmark waarin de gegevens van de organisatie vergeleken worden met de gegevens van de B.V. NL en de sector. In het kader hiernaast ziet u een voorbeeld van de vergelijking van het ziekteverzuim.

cirex

Hoe verhoudt ons ziekteverzuim zich met het ziekteverzuim percentage van andere organisaties?

Resultaten van de analyse

Veel gehoorde knelpunten die tijdens de analyse naar boven komen zijn: Er is een lage veranderbereidheid binnen de organisatie, hoe krijg ik medewerkers bewust van hun eigen bijdrage in duurzame inzetbaarheid en hen vervolgens daarvoor in beweging? De competenties van medewerkers zijn niet bekend bij de werkgever, hoe krijg ik die inzichtelijk? Het inwerken van flexmedewerkers kost veel tijd, hoe zorg ik dat dit niet ten koste gaat van de flexibiliteit van mijn eigen medewerkers? De capaciteitsbehoefte verschilt tussen afdelingen, hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers inzetbaar zijn op meerdere afdelingen? 80% van de medewerkers aan de productielijn is 55 jaar en ouder, hoe zorg ik dat ik over 10 jaar op deze lijn nog steeds een optimale bezetting heb?

Van analyse naar resultaat

Nadat de knelpunten binnen de organisatie zijn geprioriteerd, wordt er naar oplossingen toegewerkt. Oplossingen verschillen per organisatie en per aan te pakken knelpunt. De ene organisatie focust zich vooral op het verbeteren van de fysieke werkomstandigheden door het ergonomisch aanpassen van de werkplek of het rouleren van medewerkers over verschillende functies. Een andere organisatie richt zich op het creëren van bewustzijn over de eigen inzetbaarheid bij de medewerker door duurzame inzetbaarheid te verankeren in de performance cyclus of biedt de medewerker handvatten in het opleidingsaanbod om hun kennis te verdiepen of te verbreden.

Een breed gedragen thema

Duurzaam Meedoen houdt niet op bij 25 deelnemende organisaties; veel organisaties willen nog een slag slaan om de inzetbaarheid van hun medewerkers te verhogen om zo de groei en/of continuïteit van hun organisatie te borgen. Om dit te faciliteren, stelt de Metalektro haar ervaring en kennis ter beschikking zodat organisaties van elkaar kunnen leren. Op de website van het project Duurzaam Meedoen in de Metalektro, bevindt zich een toolbox, waarin verschillende instrumenten, best practices en ervaringen worden gedeeld op duurzame inzetbaarheid. Hier treft u bijvoorbeeld de volgende instrumenten aan: POP plannen en financieren, QuickScan werkdruk, invoeren re-integratie werkplekken en structuur check up.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Joanne Kok. Zij is als adviseur van Berenschot betrokken bij dit project.