Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt

Gepubliceerd op 19 maart 2012

In opdracht van Bibliotheek Deventer, Leeuwenkuil kunstencentrum en Raster Welzijn en Kinderopvang is Berenschot in Deventer betrokken bij een project om de inzetbaarheid van medewerkers met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Dit project heeft als doel om binnen de betreffende organisaties te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op een zinvolle wijze bij het arbeidsproces te betrekken of zelfs een baan te bieden.

Over wie gaat het? Mensen hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt wanneer zij moeite hebben om zelf een baan te vinden of te behouden. Dit kan zijn vanwege fysieke, intellectuele of emotionele beperkingen, maar ook vanwege sociale problemen of de aanpassingen die de werkgever moet doen. In het project kijken we naar vier doelgroepen: mensen met een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB), WAO/WIA, Wajong en Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Dit zijn allemaal mensen die op dit moment geen betaalde baan hebben, maar dit over het algemeen wel zouden willen.

Met behulp van dit project brengen we mogelijkheden voor werk binnen deze drie organisaties in kaart en hopen we een maatschappelijke bijdrage te leveren aan het betrekken van deze groep mensen bij de organisaties.