Effectiviteit van bedrijfsmodellen bij ministerie


Berenschot heeft in opdracht van de directie Kunsten van het Ministerie van OCW onderzoek verricht naar de effectiviteit van bedrijfsmodellen die worden gehanteerd door instellingen voor kunsteducatie.

Daarbij is onder meer aandacht besteed aan financieringsvorm, marketing en de interne organisatie. Het onderzoek heeft geresulteerd in een beschrijving van een aantal bedrijfsmodellen in de praktijk, een analyse en de bedrijfseconomische waardering daarvan.