ESF-subsidieloket voor de O&O-fondsen zorgsector


Werk en meer mogelijk maken voor iedereen. Dat is een van de speerpunten van Europa. O&O-fondsen kunnen voor bedrijven en instellingen subsidie aanvragen om werknemers scholing te laten volgen. Met die scholing kunnen werknemers zich gemakkelijker aanpassen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt en hun arbeidsmarktpositie verbeteren. De subsidie valt onder de Subsidieregeling ESF 2007-2013. Deze regeling is opengesteld in januari 2007 en loopt tot en met eind 2013. Jaarlijks is ongeveer honderd miljoen euro beschikbaar. De subsidie is een belangrijk financieringsmiddel voor het scheppen van nieuwe en betere banen en het ontwikkelen van vaardigheden van de beroepsbevolking.

Ook zorginstellingen willen hun personeel behouden en de inzetbaarheid van hun personeel verhogen. Daarom doen ook zij graag een beroep op de arbeidsmarktfondsen voor het verwerven van de ESF-subsidie.

Berenschot schreef succesvol in op een aantal (Europese) aanbestedingen van O&O-fondsen die langdurig ondersteund en geadviseerd wilden worden bij de uitvoering van het ESF-programma voor hun sector. Berenschot werkt al meer dan vijftien jaar op het gebied van ESF, zowel nationaal als internationaal, en heeft een sterk trackrecord in de zorg, bij het managen van subsidieloketten en het oplossen van subsidievraagstukken op het gebied van Arbeidsmarkt & HRM.

Berenschot ondersteunt inmiddels nagenoeg alle arbeidsmarktfondsen in de zorg op het gebied van ESF. Het gaat dan om de arbeidsmarktfondsen voor de thuiszorg, de GGZ, de thuiszorgsector, de V&V-sector, de algemene ziekenhuizen, de academische ziekenhuizen en de gehandicaptenzorg. De werkzaamheden wisselen per fonds, maar de belangrijkste zijn:

  • Inrichting en uitvoering van het subsidieloket (inclusief webportal) voor de individuele zorginstellingen die ESF-aanvragen willen indienen of andere subsidieaanvragen.
  • Opzet en uitvoering van sectorale, aanbodgerichte ESF-projecten, al dan niet in samenwerking met andere arbeidsmarktfondsen.
  • Intake, toetsing, doorleiding en afhandeling van alle individuele ESF-subsidieaanvragen.
  • Projectcoördinatie, beheer en monitoring en het onderhouden van contacten met het Agentschap SZW, de instellingen en de aanvragers.
  • Advisering aan de instellingen over de subsidieaanvraag, het subsidiebeheer en de declaratie.
  • Advisering over de erkenning van opleidingen.

Inmiddels zijn er tientallen subsidieaanvragen vanuit de zorg ingediend en positief beschikt. Behalve de arbeidsmarktfondsen voor de zorg adviseert Berenschot tal van andere O&O- fondsen in diverse sectoren over ESF. De ESF-werkzaamheden voor de fondsen worden uitgevoerd door een speciaal projectteam van ervaren ESF-adviseurs.


Zie ook