Evaluatie beleidsprogramma Dutch Design, Fashion and Architecture voor de ministeries van OCW, BZ en EL&I


Gewenst

Zoals de bedoeling bij de oprichting van DutchDFA, begin 2009, is het programma na vier jaar gestopt. Het DutchDFA programma, dat gefinancierd werd door de ministeries van OCW, BZ en EL&I, is door ons geëvalueerd. Bij de organisatie en de ministeries was er behoefte om lessen te leren uit dit unieke publiek-private instrument.

Geleverd

Door middel van uitvoerende documentstudie, een enquête onder betrokken kunstenaars en diepte-interviews onder stakeholders is het programma geëvalueerd. Op basis van de evaluatie zijn de ministeries en het veld in gesprek gegaan over hoe de creatieve sector de komende kabinetsperiode ondersteund kan worden in (internationaal) ondernemen.