Tags

Evaluatie WK Bid 2018


Op 2 december 2010 was in Zürich de presentatie van het HollandBelgium Bid (HBB) voor het organiseren van het WK voetbal van 2018. Uiteindelijk wees de FIFA het WK niet toe aan Nederland en België. Rusland had het winnende bid en zal in 2018 het gastland zijn voor het grootste voetbaltoernooi ter wereld.

Mede omdat Nederland de ambitie heeft om in 2028 de Olympische Spelen te organiseren, heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Berenschot gevraagd om het bidproces te evalueren om zodoende te leren van de opgedane ervaringen. Opgedane ervaringen kunnen relevant zijn voor het uitbrengen van toekomstige bids, zoals die van de Olympische Spelen. Ook werd er met een evaluatie tegemoet gekomen aan de wensen van de Tweede Kamer, die in december 2010 had laten weten dat er een evaluatie diende te komen.

Ten behoeve van de evaluatie is er een uitgebreide feitenreconstructie gemaakt aan de hand van documentstudie en verdiepende interviews met een groot aantal betrokken personen zoals de vertegenwoordigers van verschillende overheidsdepartementen, het HBB en de speelsteden. Om de resultaten te toetsen en verfijnen is er ook een bijeenkomst georganiseerd met ambtelijke vertegenwoordigers van de meest betrokken departementen en de HBB-organisatie. Daarbij zijn de eerste observaties en analyses voorgelegd, daarnaast is er tijdens die gelegenheid stil gestaan bij leerpunten voor toekomstige bidprocedures van grote sportevenementen.

Berenschot heeft naast de conclusies een aantal aanbevelingen gedaan om in de toekomst de bidprocedure beter te organiseren. Hierbij is gesignaleerd dat er met name in het voortraject nog veel kansen zijn om doormiddel van een betere projectstructuur en projectmanagement sneller interdepartementaal samen te werken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft met de evaluatie inzichten gekregen in hoe zij beter kan sturen in vergelijkbare grootschalige bidprocedures.