ICT-samenwerking Hoeksche Waard


In opdracht van vijf gemeenten in de Hoeksche Waard onderzocht Berenschot in 2008 de mogelijkheden voor samenwerking op het terrein van informatisering en automatisering (I&A).

Aanleiding was de toenemende druk van I&A op investeringen, mensen en middelen binnen de individuele gemeenten. Een inventarisatie van de bestaande ICT-infrastructuur en ‑architectuur in de Hoeksche Waard moest de basis vormen voor een plan van aanpak voor I&A-samenwerking. Belangrijkste aspecten daarbij waren organisatievorm, rechtsvorm en inrichting en aansturing van het samenwerkingsverband door de moedergemeenten.

Samen met een projectgroep (werknemers van de vijf gemeenten) onderzocht Berenschot de bestaande organisatie en infrastructuur. Daarbij werd gekeken naar besturing I&A-functie & dienstverlening, leveranciers & contracten, processen & procedures, applicatie- en technische architectuur, personeel en vestigingen & locaties. Dit resulteerde in een rapportage met daarin uitgangspunten, risicoanalyse, kostenberekening, randvoorwaarden, overgangsorganisatie en voorstellen voor een centraal geleide I&A-samenwerking. Op basis hiervan konden de gemeenten komen tot een integraal plan van aanpak en besluiten nemen over concrete vervolgstappen.