Tags

Inrichten inkooporganisatie Politieacademie


De politieacademie heeft aan Berenschot de opdracht gegeven tot het opzetten en inrichten van een professionele inkooporganisatie, welke aantoonbaar waarde toevoegt aan de hele academie. Het doel is om niet alleen een rechtmatige maar juist ook een doelmatige inkoopfunctie te verkrijgen.

Onderdelen van de aanpak waren onder andere het opstellen van inkoop- en aanbestedingsbeleid, implementatie van door de organisatie gedragen inkoopprocessen op strategisch, tactisch en operationeel niveau, beschrijving AO en handhavingsmechanisme, inrichten inkoop-accountmanagement en een gerichte communicatie.

De hiermee door Berenschot bereikte resultaten zijn:

  • Leveranciersreductie 52%.
  • Factuurreductie 13%.
  • Besparing 2 miljoen euro.
  • Commitment van topmanagement tot decentrale bestellers.