Issuemanagement UWV


UWV kent veel kritische stakeholders en een niet altijd even rooskleurig mediabeeld. Communicatie is dan ook van levensbelang voor de reputatie. UWV vroeg Berenschot om ondersteuning bij het gestructureerd en proactief omgaan met issues die de reputatie van UWV beïnvloeden en de organisatie bedreigen of juist een kans bieden.

De aanpak van Berenschot bestond uit het wekelijks adviseren over en op elkaar afstemmen van woordvoering, interne communicatie, PR en public affairs. Dit betrof heikele issues zoals Wajong, WIA en de fusie met CWI. Verder werd een interne werkwijze voor dergelijke issues vastgesteld, waarbij multidisciplinaire teams communicatieacties voorbereiden en uitvoeren. Inmiddels heeft de Raad van Bestuur deze nieuwe werkwijze voor reputatiemanagement goedgekeurd.

Daarnaast werd een stakeholderonderzoek uitgevoerd onder dertig opinion leaders in de sociale zekerheid. Tot slot adviseerde Berenschot over het inzetten van sociale media en werden trainingen opgezet en begeleid omtrent reputatiemanagement en het voeren van gesprekken met stakeholders. Als gevolg hiervan worden stakeholders meer dan voorheen betrokken bij het voorbereiden van beleid en communicatieacties.

Het resultaat was vervolgens:

  • Goedkeuring van de werkwijze voor reputatiemanagement door de Raad van Bestuur.
  • Inzet van multidisciplinaire issueteams bij issues met politieke en media-impact.
  • Bij het voorbereiden van beleid en communicatieacties worden stakeholders meer dan voorheen betrokken.

Zie ook