Issuemanagement gemeente Rotterdam


De gemeente Rotterdam heeft zich ten doel gesteld in alle opzichten als één gemeente/werkgever voor te komen. Bestaande verschillen in procedure en systematiek voor het indelen en salariëren van functies per dienst of deelgemeente zijn daarbij onwenselijk. Aan Berenschot is gevraagd een systeem en een proces ter ondersteuning vorm te geven waarmee huidige en toekomstige functies eenduidig kunnen worden ingedeeld en waarbij projectmedewerkers van de gemeente zelf de controle over het proces hebben en houden. Berenschot heeft bij de uitvoering van het project nauw samengewerkt met het projectteam van de gemeente Rotterdam.

In samenwerking met een projectgroep van de gemeente zijn zeven functiefamilies beschreven waarin alle voorkomende activiteiten van de gemeente, deelgemeenten en diensten zijn te vatten. De inhoud van de functies is op een hoog abstractieniveau beschreven. Hierdoor zijn 5.000 functiebeschrijvingen vervangen door ongeveer 91 functieprofielen. Dit project is een van de eerste projecten die de gemeente is gestart in het kader van het nieuwe HR-beleid.

De generieke functies zijn beschreven en naar functiezwaarte geordend met behulp van het Universeel Systeem Berenschot (USB). Het USB is (webbased) toegepast door Berenschot en medewerkers van de gemeente Rotterdam. Alle functies zijn allereerst door een groep deskundigen vanuit alle diensten en deelgemeenten van de gemeente Rotterdam gezamenlijk met Berenschot opgesteld en vervolgens ingedeeld.

  • Een functieboek van rond de 95 functies inclusief kwantitatieve aspecten bij drie functiefamilies.
  • De indeling (met USB) van deze ongeveer 95 functies in de 19 FSK-schalen.
  • Een webbased applicatie waarin het functieboek centraal staat en op basis waarvan "feitelijk opgedragen functies" worden gekoppeld aan een functie uit het functieboek.
  • Dit functieboek en het USB-systeem zijn door de aangewezen werknemers van de gemeente Rotterdam on-line toegankelijk.
  • Een passende salarisstructuur met minimum en maximum USB-niveaus gekoppeld aan de 19 salarisschalen (FSK) en eveneens passend bij de oorspronkelijke Rotterdamse Methode van Functiewaardering.
  • Koppeling tussen het functieboek en de competentieset die in het kader van het nieuwe HR-beleid is ontwikkeld.

De gemeente heeft Berenschot gevraagd op de achtergrond (webbased) een kwaliteitstoets te blijven uitvoeren op verrichte indelingen. Dit is voor Berenschot gemakkelijk uit te voeren omdat de systeemhouder en beheerder van de webbased systematiek direct kan zien welke functies welke USB-scores hebben gekregen. Berenschot verzorgt op deze wijze de kwaliteitsborging van het opgeleverde systeem zolang de opdrachtgever dat wenst. Indien gewenst, participeert Berenschot in beroep- en bezwaarprocedures.

Op basis van de beschikbare generieke functies en de daaraan gekoppelde salarisschalen ontstond de behoefte om aan de beschrijvingen ook de vereiste competenties en beoordelingscriteria te koppelen. Deze competenties zijn parallel aan het functieboek ontworpen en voor een deel opgenomen onder het onderdeel ‘kwalificaties' in de functieprofielen. Inmiddels is een competentie­boek voor (referentie)functies opgeleverd.