Kaderdagen KNGF


Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) vroeg Berenschot een workshop op de Kaderdagen van het genootschap te begeleiden.

Deze begeleiding bestond uit het ondersteunen bij de voorbereidingen en de verslaglegging van de workshop. Daarnaast droeg Berenschot zorg voor een vertaling van de uitkomsten van de discussie naar een plan van aanpak. De werkzaamheden van Berenschot resulteerde in de levering van de procesondersteuning


Zie ook