Kostenreductie programma GGNet


GGNet, een GGZ-instelling, zat in zwaar weer. Diverse maatregelen waren nodig om de organisatie financieel gezond te krijgen waarbij de dienstverlening gegarandeerd blijft. Er was een besparingsoperatie en reorganisatie gaande waarbij de FTE moest worden ingeperkt.

Berenschot is gevraagd om inkoopbesparingen te realiseren, met als doel de financiële positie van GGNet structureel te verbeteren. Onderdelen van de aanpak waren onder andere een crediteurenanalyse, het opstellen van een besparingsstrategie en actieplan, en het uitvoeren van diverse inkooptrajecten om op korte termijn besparingen te realiseren. Het opstellen en implementeren van nieuw inkoopbeleid (inclusief contractmanagement) waren erop gericht om besparingen op langere termijn vast te houden.

De hiermee door Berenschot bereikte resultaten zijn:

  • De geïndiceerde besparingen zijn gerealiseerd, waardoor meer geld beschikbaar is voor de gezondheidszorg.
  • De eigen kennis en capaciteit van GGNet is vergroot, ze geven nu zelfstandig invulling aan het inkoopbeleid, de inkoopvolwassenheid is sterk gegroeid.

Zie ook