Kunstfactor - Onderzoek subisdiestromen


Kunstfactor heeft Berenschot gevraagd te onderzoeken hoe de subsidiestromen met betrekking tot de amateurkunst op dit moment lopen in Nederland, en welke effecten dit heeft op de sector.

Berenschot heeft op basis van een breed uitgezet veldonderzoek de subsidiestromen vanuit gemeenten, provincies, het rijk en private fondsen voor amateurverenigingen, stichtingen, koepelorganisaties en informele groepen in kaart gebracht en ‘witte vlekken' vastgesteld.


Zie ook