Landelijke Evaluatie Leerwerkloketten


In opdracht van het ministerie van SZW is in het voorjaar van 2011 de landelijke evaluatie van de Leerwerkloketten uitgevoerd door Berenschot. In de afgelopen jaren zijn, met financiële ondersteuning van de Ministeries van SZW en OCW (Projectdirectie Leren en Werken), Leerwerkloketten in de regio tot stand gekomen.

Leerwerkloketten zijn gezamenlijke initiatieven van regionale partners op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, die erop gericht zijn om de transparantie van vraag en aanbod van scholing en EVC in het algemeen te vergroten en om de combinatie leren en werken in het bijzonder te stimuleren. De ambitie is dat Leerwerkloketten bijdragen aan de economische en sociale ontwikkeling in de regio, de werkloosheidsbestrijding, de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Oorspronkelijk was de landelijke evaluatie voorzien in 2012. Onder meer vanwege ontwikkelingen naar aanleiding van het Regeerakkoord en het redesign van UWV WERKbedrijf heeft SZW besloten de evaluatie al te laten plaatsvinden in 2011. De rapportage van Berenschot is positief ontvangen door alle betrokkenen en heeft - naast de Quick Scan Werkgeversdienstverlening - inmiddels geleid tot het verlengen van de Rijkssubsidie aan de regionale netwerken Leren en Werken.