Ledenonderzoek NIVRA


De publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor registeraccountants, het Nederlands Instituut voor Registeraccountants (NIVRA), heeft een gedifferentieerde achterban, bestaande uit onder andere controlerend accountants en financieel managers van bedrijven. Deze laatsten zijn in de loop der tijd het grootste segment gaan vormen binnen het NIVRA.

Het activiteitenpakket en de bestuursstructuur waren daarmee niet meer in overeenstemming. Tegelijkertijd heeft het NIVRA ook publiekrechtelijke taken daar waar het gaat om het beschermen van de titel Register Accountant en het formuleren van regelgeving ten aanzien van het openbare beroep.

Berenschot voerde in opdracht van het NIVRA een grootschalige ledenraadpleging uit, waarbij de leden interactief met behulp van electronicboardrooms konden discussiëren over een nieuw, meer passend, activiteitenpakket en een nieuwe bestuursstructuur.

De conclusies van deze discussies heeft Berenschot vervolgens bij alle 13.000 leden via een enquête getoetst.


Zie ook