LeiderschapsAtelier bij bank


Een grote bank bevindt zich in een lastige overgangsfase, die gepaard gaat met veel onzekerheid op alle niveaus van de organisatie.

Met de kantoordirecteuren van Regio Zuid, een 30-tal leidinggevenden, richt Berenschot een LeiderschapsAtelier in. Na een oriënterende start, zien we de directeuren een sprong maken in de ontwikkeling, van zichzelf en van het collectief. Uit onderzoek komt tevens naar voren dat het onderling vertrouwen enorm wordt bevorderd.