Tags

Begeleiding MIRT Onderzoek regio Arnhem Nijmegen

Gepubliceerd op 26 juni 2014

In opdracht van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen voert Berenschot een Gebiedsgericht MIRT-onderzoek uit naar de ruimtelijk economische ontwikkeling van de regio Arnhem-Nijmegen op de middellange/lange termijn. Het onderzoek staat in het teken van een gedragen strategische en integrale visie op ruimtelijke en mobiliteitsoplossingen van de regio in 2020 – 2040.

Berenschot is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de visieontwikkeling en de gehele procesbegeleiding. Kenmerkend aan het proces zijn een actieve betrokkenheid van stakeholders, zoals de bestuurders, regionale experts en belanghebbenden. Voor de inhoudelijke uitwerking werkt Berenschot samen met ARCADIS en Buck Consultants.