Tags

MIRT-verkenningen

Gepubliceerd op 25 juni 2014

Berenschot ontwikkelde in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het Spelregelkader MIRT en begeleidde de totstandkoming van de Handreiking MIRT-Verkenningen. Ook ondersteunde Berenschot het Ministerie bij het uitwerken van de aanbevelingen van de commissie Elverding met betrekking tot het versnellen van besluitvorming (Sneller & Beter).

Tevens hebben wij diverse partijen begeleid bij MIRT-Onderzoeken en Verkenningen. Hierbij leveren wij inhoudelijke expertise (al dan niet in samenwerking met een ingenieursbureau), begeleiden het proces richting bestuurders en (andere) stakeholders en verzorgen de rapportage.
Voorbeelden zijn het MIRT-onderzoek Greenport Venlo, MIRT Verkenning en planuitwerkingCalandspoorbrug, het Deltaprogramma en meerdere project start-ups. Bij de klantcases staan enkele voorbeelden uitgewerkt.

In het geval van project start-ups begeleiden wij het projectteam in een vroegtijdig stadium bij het doordenken van de (bestuurlijke) mijlpalen, producten, planning, verantwoordelijkheden van stakeholders en participatie van de omgeving. Hiervoor organiseren wij bijvoorbeeld werksessies met het projectteam, waarbij ook onderlinge rolverdeling en spelregels voor samenwerking aan bod komen. Ook kunnen wij het plan van aanpak voor de MIRT Verkenning en het Initiatiefdocument voor de Minister schrijven.