Systematiekontwikkeling voor het begroten en programmeren van de Vervangingsopgave Natte Kunstwerken (VONK).

Gepubliceerd op 26 juni 2014

Berenschot begeleidt in opdracht van Rijkswaterstaat een ontwikkelproces voor de vervangingsopgave van de natte kunstwerken (VONK). Doel van het project is om tot een gedragen systematiek te komen voor de onderbouwing van de vervangingsopgave in de rijksbegroting.

Het gaat om een driejarig ontwikkelproces, dat wij gezamenlijk met Anteagroup (voorheen Oranjewoud) uitvoeren. Bij het project zijn zowel de ‘Haagse’ beslissers als de regionale beheerders en omgevingsmanagers betrokken. Ook worden experts van binnen en buiten RWS betrokken. De opgave is om voor de vervangingsopgave breder te kijken dan de technische levensduur van de kunstwerken en ook rekening te houden met de functionele levensduur die gekoppeld is aan het Deltaprogramma en aan de regionale meekoppelkansen. Berenschot is verantwoordelijk voor het procesontwerp en de procesbegeleiding en levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling van de afzonderlijke bouwstenen die gezamenlijk de systematiek vormen. Deze bouwstenen zijn: afwegingskader, investeringspaden, werkprocessen en data & informatiebehoefte.


Zie ook