Beloningsbeleid op maat


De doelstelling was om een beloningsbeleid te ontwikkelen waarmee de organisatie nu en in de toekomst kan anticiperen op de veranderende arbeidsmarkt.

Berenschot heeft geadviseerd over de nieuwe beloningsstrategie, vervolgens is het functiehuis in kaart gebracht, zijn de functiebeschrijvingen opgesteld en is aansluitend de salarisstructuur ontworpen. De nieuwe beloning- en beoordelingssystematiek gaf de organisatie tenslotte meer handvatten om de medewerkers te stimuleren en passend te belonen. Tijdens de implementatiefase hebben we de leidinggevenden getraind in het toepassen van de nieuwe instrumenten in de gesprekscyclus.